Cymhwyster & Ffioedd

Hafan  /  Astudio Gyda Ni  /  Cymhwyster & Ffioedd

Cymhwyster

Gall unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd (gweler y map isod ar gyfer siroedd sydd wedi’u cynnwys yn y prosiect) sydd naill ai â gradd israddedig mewn pwnc perthnasol NEU o leiaf 2 flynedd o brofiad perthnasol wneud cais i astudio trwy’r rhaglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch.

Ffioedd

Cefnogir y cynllun gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru gan ein galluogi i gynnig hyfforddiant ar lefel Meistr i fusnesau / gweithwyr ar gyfradd â chymhorthdal mawr o ddim ond £165.00 y modiwl.

Bwrsariaeth Costau Teithio a Gofal Dibynyddion

Os ydych chi’n talu’ch ffioedd eich hun ac ar incwm isel (llai na 15 mil y flwyddyn) neu’n hawlio budd-daliadau, efallai y gallech chi fod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol gyda theithio i weithdai neu gyda gofal dibynyddion tra’ch bod chi’n mynychu. Cysylltwch â’n tîm i gael mwy o wybodaeth.

Map yn dangos siroedd Gorllewin Cymru a'r Cymoedd: Sir Fon, Gwynedd, Conwy, Sir Dinbych, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Bridgend, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudfil, Blaenau Gwent, Caerffili, Torfaen