Ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Ngorllewin Cymru neu’r Cymoedd (sy’n cynnwys rhan fawr o ogledd a de Cymru)?

A oes gennych chi radd israddedig mewn pwnc perthnasol NEU o leiaf dwy flynedd o brofiad perthnasol?

Ydych chi’n gweithio, neu eisiau gweithio, yn y diwydiannau creadigol?

Ydych chi eisiau ehangu, datblygu, a gwella’ch sgiliau cynhyrchu cyfryngau a digidol o gysur eich cartref?

Os felly, Cynhyrchu Cyfryngau Uwch yw’r ateb i chi!

 

Treuliwch ychydig funudau o’ch amser yn llenwi’r ffurflen isod, a bydd un o’n cydweithwyr mewn cysylltiad â chi’n fuan.

 

Polisi Gwarchod Data Prifysgol Aberystwyth

Hysbysiad Preifatrwydd Cynhyrchu Cyfryngau Uwch