Darllenwch gylchlythyr diweddaraf Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

Yn y cylchlythyr diweddaraf gan Gynhyrchu Cyfryngau Uwch, gwyliwch fideo byr gan Gyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Dafydd Rhys, yn tynnu sylw at fuddion yr hyfforddiant am ddim sydd ar gael ar hyn o bryd. Cewch weld pa fodiwlau sydd ar gael gennym ar gyfer derbyn y myfyrwyr nesaf ym mis Hydref a chewch weld a ydych chi’n gymwys i gofrestru ar ein cynllun ôl-raddedig AM DDIM!

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen y Cylchlythyr:

Share your thoughts