Cynhyrchu Cyfryngau Uwch Darlithwyr

Hafan  /  Cynhyrchu Cyfryngau Uwch Darlithwyr

Mr Edore Akpokodje

BSc, MInfSc

Manylion Cyswllt

Ebost: eta@aber.ac.uk

https://www.aber.ac.uk/cy/cs/staff-profiles/listing/profile/eta/

 

Dysgu

CSM0220 – Rhaglennu ar gyfer Cyfryngau Digidol
CSM4020 – Graffeg Gymhwysol
CSM5020 – Datblygu Gwefannau
CSM0960 – Traethawd Estynedig
CSM6020 – Data Mawr
HYM4820 – Cysyniadau a Sgiliau Ymchwil

Mae gan Edore Bagloriaeth mewn Cyfrifiadureg a gradd Meistr mewn gwybodaeth Gwyddor o Brifysgol Ibadan, Nigeria. Y mae bron a cwblhau ei ddoethuriaeth mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth gan ganolbwyntio’n benodol ar gymhwyso technoleg symudol mewn Amaethyddiaeth.

Mae Edore wedi bod yn darlithio myfyrwyr amaethyddol ar geisiadau TGCh er 1999. Bu hefyd yn Uwch Arddangoswr yn adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth. Ei brif alwedigaeth nawr yw darlithio ar y prosiect Cynhyrchu Cyfryngau Uwch.

Prosiect sy’n cefnogi’r sector diwydiannau creadigol yng Nghymru drwy hyfforddi gweithwyr proffesiynol a graddedigion i fanteisio ar dechnolegau newydd mewn cynhyrchu cyfryngau. Y mae Edore hefyd yn aelod o Bwyllgor Darllen Chevening sy’n asesu ceisiadau ysgoloriaeth Chevening.

Dr Jonathan Bell

B.Eng. (Hons), Ph.D.

Dysgu

CSM0220 – Rhaglennu ar gyfer Cyfryngau Digidol
CSM4020 – Graffeg Gymhwysol
CSM5020 – Datblygu Gwefannau
CSM0960 – Traethawd Estynedig
CSM6020 – Data Mawr
HYM4820 – Cysyniadau a Sgiliau Ymchwil

Welsh learner logo

Dr Jon Bell is one of two computer science lecturers on the Advanced Media Production Project. He graduated with a B.Eng in Software Engineering at Aberystwyth University in 2000 and continued onwards to gain his PhD in 2006. Since then much of his research has been involved with Computer Vision, 3D Modelling, and Image Processing. This included working with Stereo 3D Modelling and Animation in addition to Augmented Reality, as part of the “Exploring the Lost and Invisible” Project on Bryn Celli Ddu, and working on image segmentation for tracing plant growth.

Before earning his degree, he worked as a photographer at the National Library of Wales where he developed a method of creating modern film copies of old glass plate negatives. Jon has also taught on undergraduate and postgraduate modules that introduce students to Programming and Web Development, which he is now utilising in his current role.

Ms Sara Penrhyn Jones

Dysgu

TFM6420 – Cyflwyniad i Gynhyrchu Cyfryngau
TFM6520 – Sgiliau Cynhyrchu Cyfryngau Uwch
TFM0220 – Diwylliant Digidol
TFM0120 – Rhywedd a Chynhyrchu Cyfryngau
HYM4820 – Cysyniadau a Sgiliau Ymchwil

Welsh logo

Mae gan Sara Penrhyn Jones gefndir proffesiynol mewn cynhyrchu cyfryngau, yn amrywio o raglenni dogfen arsylwi i deledu (gyda gwobrau BAFTA/RTS), prosiectau cyfrannol ac artistig, a chyfryngau amgen. Mae ei sgiliau cyfryngol yn cynnwys gwaith cynhyrchu, ffilmio camera-sengl (gyda sain), ffotograffiaeth, a golygu. Mae ganddi dros bymtheg mlynedd o brofiad o gyflawni prosiectau, o’r cysyniad gwreiddiol hyd at ledaeniad fideo dros sawl platfform.

Yn gweithio fel darlithydd ers 2011, mae Sara yn dysgu Cynhyrchu Cyfryngau Uwch i Brifysgol Aberystwyth, a hefyd yn Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Bath Spa. Mae wedi ennill cyllid grant sylweddol ar gyfer ei ymchwil-drwy-ffilm, sy’n bennaf yn archwilio perthynas cymunedau gyda lle, yn enwedig yn wyneb her newid hinsawdd. Enillodd wobr am Ymchwil drwy Ymarfer yn 2018 (BAFTSS), a fe’i dewiswyd yn fodel rôl am ei ymchwil amgylcheddol gan UKRI (Ymchwil ac Arloesi yn y Deyrnas Unedig). Mae hi wedi dysgu yn y meysydd israddedig ac ôl-raddedig canlynol: damcaniaeth ac ymarfer cyfathrebu digidol; cynhyrchu cyfryngau a dogfennau ar lefel cyflwyniad, uwch, ac annibynnol; perfformio a chynhyrchu cydgyfeiriannol; methodoleg ymchwil a dosbarthiadau meistr mewn camera.

Dr Laura Stephenson

BPSA, BCS (Hons), MCS, Ph.D.

Manylion Cyswllt

Ebost: las39@aber.ac.uk

https://www.aber.ac.uk/cy/cs/staff-profiles/listing/profile/las39/

 

Dysgu

TFM6420 – Cyflwyniad i Gynhyrchu Cyfryngau
TFM6520 – Sgiliau Cynhyrchu Cyfryngau Uwch
TFM0220 – Diwylliant Digidol
TFM0120 – Rhywedd a Chynhyrchu Cyfryngau
HYM4820 – Cysyniadau a Sgiliau Ymchwil

Mae Dr Laura Stephenson yn ddarlithydd mewn Cynhyrchu Cyfryngau Uwch yn adran Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn wreiddiol, hyfforddodd fel golygydd ffilm, ond yn fwy diweddar gweithiodd yn llawrydd yn y maes cyn-gynhyrchu, fel datblygydd cysyniad, golygydd sgript,
perfformiwr a chynhyrchydd.

Daeth i Gymru yn 2019 wedi cwblhau ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Auckland, ble roedd ei hymchwil yn defnyddio theori seicdreiddiad (psychoanalysis) ac astudiaethau trawma i archwilio syniadau o hunaniaeth a dioddefaint mewn sinema gyfredol. Dros y degawd diwethaf mae hi wedi dysgu ar amryw o fodiwlau, gan gynnwys theori a chynhyrchu ffilm, astudiaethau digidol a chyfryngau newydd, hysbysebu, ysgrifennu creadigol, cyfathrebu cyfryngol, diwylliant poblogaidd a dulliau ymchwil.