Newyddion

Hafan  /  Newyddion

AMP

Digwyddiad Rhithiol Cynhyrchu Cyfryngau Uwch – 8fed Rhagfyr 2020

Ar Ddydd Mawrth, 8fed o Ragfyr, 2020 cynhaliwyd digwyddiad ar-lein cyntaf Cynhyrchu Cyfryngau Uwch a oedd yn llwyddiant…

9

Cwrs llwyddiannus y Brifysgol yn helpu i bontio’r bwlch sgiliau digidol allweddol!

Mae’r Rhaglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch, sy’n cael ei rhedeg gan Brifysgol Aberystwyth, wedi gweld cynnydd sylweddol mewn ceisiadau…

4052_AberUni_AMP_Module_Graphic_Feb20_V3_FIN.indd

COFRESTRU MIS HYDREF YN CAU MEWN PYTHEFNOS

Prosiect newydd sbon yw‘Cynhyrchu Cyfryngau Uwch’ sy’n cefnogi busnesau ac unigolion o fewn y diwydiant creadigol yng Nghymru…

PR Oct 1

Gwella’ch Sgiliau Digidol am Ddim!

Gyda’r pwyslais ar ddarparu’n ddigidol yn dod mor gyffredin dros y misoedd diwethaf ac yn debygol o barhau…

Dyfedd Cym Still

Darllenwch gylchlythyr diweddaraf Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

Yn y cylchlythyr diweddaraf gan Gynhyrchu Cyfryngau Uwch, gwyliwch fideo byr gan Gyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Dafydd…

Beth yw Cynhyrchu Cyfryngau Uwch?

https://vimeo.com/422800887
Aber20-03-20-107910

Ffilm Fer: Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

https://youtu.be/B6ogoKBhrWg
Female student working on laptop

Cyfle i wella eich sgiliau digidol – o gysur eich cartref

Mae cwrs dysgu o bell newydd, sy’n rhoi cyfle i fusnesau a chyflogeion wella eu sgiliau cyfryngau digidol,…

4052_AberUni_AMP_Sliders_Feb20_V2_FIN.indd

Prifysgol Aberystwyth i ysbrydoli rhagor o bobl i droi’n ddigidol

Mae cwrs newydd, sy’n rhoi cyfle i fusnesau a chyflogeion wella eu sgiliau cyfryngau digidol, bellach yn cael ei gynnal trwy raglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch Prifysgol Aberystwyth.