Newyddion

Hafan  /  Newyddion

ANT_8448-1 copy

Gwobr Gwella Dysgu ac Addysgu ar gyfer CCU Darlithydd

Llongyfarchiadau mawr i Dr Laura Stephenson, un o’n darlithwyr CCU, sydd wedi ennill Gwobr Cwrs Eithriadol Prifysgol Aberystwyth…

rts

Enwebiad y Gymdeithas Deledu Frenhinol i Fyfyriwr CCU

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod un o’n myfyrwyr meistr, Hannah Roberts, wedi cael ei henwebu yng Ngwobrau’r Gymdeithas…

Heledd Hardy

Darlithydd CCU yn derbyn Cymrodoriaeth Cymru’r Dyfodol gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod darlithydd Cynhyrchu Cyfryngau Uwch, Heledd Wyn, yn un o wyth artist llwyddiannus a…

AMP Team

Cwrs Cyfryngau Cymraeg ar Restr fer Gwobr Bwysig

Mae cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Uwch Prifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr fer Menter Cyfnewid/Trosglwyddo Gwybodaeth y Flwyddyn yn ‘THE…

Welsh Landscape Advert

Cyfle Olaf i Wella’ch Sgiliau Digidol

Cyfle olaf i gael hyfforddiant achrededig AM DDIM mewn sgiliau cynhyrchu cyfryngau a digidol Mae’r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau…

Esiampl Cymraeg

Cyfle Olaf i Gael Hyfforddiant Achrededig AM DDIM Mewn Sgiliau Cynhyrchu Cyfryngau a Digidol

Mae’r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Uwch a arweinir gan Brifysgol Aberystwyth wedi mynd o nerth i nerth yn ystod…

AMP

Digwyddiad Rhithiol Cynhyrchu Cyfryngau Uwch – 8fed Rhagfyr 2020

Ar Ddydd Mawrth, 8fed o Ragfyr, 2020 cynhaliwyd digwyddiad ar-lein cyntaf Cynhyrchu Cyfryngau Uwch a oedd yn llwyddiant…

9

Cwrs llwyddiannus y Brifysgol yn helpu i bontio’r bwlch sgiliau digidol allweddol!

Mae’r Rhaglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch, sy’n cael ei rhedeg gan Brifysgol Aberystwyth, wedi gweld cynnydd sylweddol mewn ceisiadau…

4052_AberUni_AMP_Module_Graphic_Feb20_V3_FIN.indd

COFRESTRU MIS HYDREF YN CAU MEWN PYTHEFNOS

Prosiect newydd sbon yw‘Cynhyrchu Cyfryngau Uwch’ sy’n cefnogi busnesau ac unigolion o fewn y diwydiant creadigol yng Nghymru…

PR Oct 1

Gwella’ch Sgiliau Digidol am Ddim!

Gyda’r pwyslais ar ddarparu’n ddigidol yn dod mor gyffredin dros y misoedd diwethaf ac yn debygol o barhau…