Newyddion

Hafan  /  Newyddion

AMP Team

Cwrs Cyfryngau Cymraeg ar Restr fer Gwobr Bwysig

Mae cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Uwch Prifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr fer Menter Cyfnewid/Trosglwyddo Gwybodaeth y Flwyddyn yn ‘THE…

Welsh Landscape Advert

Cyfle Olaf i Wella’ch Sgiliau Digidol

Cyfle olaf i gael hyfforddiant achrededig AM DDIM mewn sgiliau cynhyrchu cyfryngau a digidol Mae’r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau…

Esiampl Cymraeg

Cyfle Olaf i Gael Hyfforddiant Achrededig AM DDIM Mewn Sgiliau Cynhyrchu Cyfryngau a Digidol

Mae’r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Uwch a arweinir gan Brifysgol Aberystwyth wedi mynd o nerth i nerth yn ystod…

AMP

Digwyddiad Rhithiol Cynhyrchu Cyfryngau Uwch – 8fed Rhagfyr 2020

Ar Ddydd Mawrth, 8fed o Ragfyr, 2020 cynhaliwyd digwyddiad ar-lein cyntaf Cynhyrchu Cyfryngau Uwch a oedd yn llwyddiant…

9

Cwrs llwyddiannus y Brifysgol yn helpu i bontio’r bwlch sgiliau digidol allweddol!

Mae’r Rhaglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch, sy’n cael ei rhedeg gan Brifysgol Aberystwyth, wedi gweld cynnydd sylweddol mewn ceisiadau…

4052_AberUni_AMP_Module_Graphic_Feb20_V3_FIN.indd

COFRESTRU MIS HYDREF YN CAU MEWN PYTHEFNOS

Prosiect newydd sbon yw‘Cynhyrchu Cyfryngau Uwch’ sy’n cefnogi busnesau ac unigolion o fewn y diwydiant creadigol yng Nghymru…

PR Oct 1

Gwella’ch Sgiliau Digidol am Ddim!

Gyda’r pwyslais ar ddarparu’n ddigidol yn dod mor gyffredin dros y misoedd diwethaf ac yn debygol o barhau…

Dyfedd Cym Still

Darllenwch gylchlythyr diweddaraf Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

Yn y cylchlythyr diweddaraf gan Gynhyrchu Cyfryngau Uwch, gwyliwch fideo byr gan Gyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Dafydd…

Beth yw Cynhyrchu Cyfryngau Uwch?

https://vimeo.com/422800887
Aber20-03-20-107910

Ffilm Fer: Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

https://youtu.be/B6ogoKBhrWg