Digwyddiad Rhithiol Cynhyrchu Cyfryngau Uwch – 8fed Rhagfyr 2020

Ar Ddydd Mawrth, 8fed o Ragfyr, 2020 cynhaliwyd digwyddiad ar-lein cyntaf Cynhyrchu Cyfryngau Uwch a oedd yn llwyddiant mawr.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i ddarpar fyfyrwyr ddarganfod mwy am y cwrs ar-lein sydd ar hyn o bryd am ddim, cyfle i gwrdd â’r darlithwyr yn ogystal ag arweinwyr adrannau a buddion dysgu sgiliau newydd.

I’r rhai ohonoch nad oedd yn gallu mynychu neu a hoffai rannu’r digwyddiad, mae croeso i chi gylchredeg y fideo hon.

Share your thoughts