Digwyddiad Rhithiol Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

Gwahoddiad  

Mae Cynhyrchu Cyfryngau Uwch yn eich gwahodd i ddigwyddiad ar-lein ar Ddydd Mawrth yr 8fed o Ragfyr 2020 am 10.30yb

Ymunwch a Phrifysgol Aberystwyth i ddysgu mwy am ennill cymwysterau ar-lein yn rhad ac am ddim sydd ar gael ar hyn o bryd mewn Cynhyrchu Cyfryngau, TG a sgiliau digidol.  

Bydd cyfle i chi gwrdd â nifer o’r darlithwyr yn ogystal â’r arweinwyr academaidd a fydd yn cyflwyno a thrafod y modiwlau achrededig a’r buddion o ddysgu sgiliau digidol newydd.

Digwyddiad dwyieithog a fydd yn rhoi’r cyfle i chi ofyn cwestiynau i’r tîm.

Byddwn yn mynd drwy’r broses ymgeisio a chymhwyster fel y gallwn egluro unrhyw ymholiad.  

Rydym hefyd yn falch o gyhoeddi y bydd myfyrwyr presennol yn cyflwyno eu profiadau ac am y modiwl y maent yn ei astudio ar hyn o bryd.

Pwyswch yma i gofrestru a byddwn mewn cysylltiad â chi yn agosach at y digwyddiad.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych
Tîm Cynhyrchu Cyfryngau Uwch   https://amp.aber.ac.uk/cy/hafan/

Share your thoughts