COFRESTRU MIS HYDREF YN CAU MEWN PYTHEFNOS

Prosiect newydd sbon yw‘Cynhyrchu Cyfryngau Uwch’ sy’n cefnogi busnesau ac unigolion o fewn y diwydiant creadigol yng Nghymru drwy ddarparu hyfforddiant achrededig yn rhad ac am ddim, ar dechnolegau newydd yn y maes digidol a chynhyrchu Cyfryngau.

Dyma gyfle gwych i fudiadau, busnesau a’r hunangyflogedig yng Nghymru wella eu sgiliau digidol trwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg neu’n ddwyieithog.

  • Rhaglennu ar gyfer Cyfryngau Digidol
  • Cyflwyniad I Gynhyrchu Cyfrygau LLAWN
  • Graffeg Gymhwysol
  • Datblygu Gwefannau
  • Diwylliant Digidol
  • Rhywedd a Chynhyrchu Cyfryngau
  • Sgiliau Chynhyrchu Cyfryngau Uwch

Trwy gydweithio gyda’r Adran Gyfrifiadureg ac Adran Theatr, Ffilm a Theledu, cyflwynir ein hyfforddiant mewn fformat hyblyg sy’n ymateb i’r diwydiant ac sy’n galluogi i fyfyrwyr weithio trwy ddysgu o bell â chymorth i ddiweddaru eu gwybodaeth dechnegol, gwreiddio diwylliant ymchwil yn y gweithle ac, os dymunant, weithio tuag at gymwysterau ôl-raddedig wedi’u teilwra i anghenion eu diwydiant.

Caiff y prosiect ei gefnogi’n ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’i arwain gan Brifysgol Aberystwyth.

Am fwy o wybodaeth a’r broses cymhwyso, ewch i; amp.aber.ac.uk

Share your thoughts