Modiwlau & Amserlen

Hafan  /  Astudio Gyda Ni  /  Modiwlau & Amserlen

Dewisiadau modiwl

Gallwch chi ddechrau gyda pha bynnag fodiwl sydd fwyaf o ddiddordeb i chi a chymryd cynifer neu gyn lleied ag y dymunwch, naill ai fel rhan o’ch Datblygiad Proffesiynol Parhaus neu i adeiladu tuag at ystod o gymwysterau ôl-raddedig.

Mae pob modiwl yn cynnwys tri bloc sy’n cael eu cyflwyno mewn rhaglen dreigl gyda dyddiadau cychwyn blynyddol ym mis Chwefror, Mehefin a Hydref. Mae’r modiwlau craidd yn cael eu hailadrodd o fewn pob derbyniad i’r rhaglen er mwyn sicrhau a’ch galluogi i gael cyfle i gynnwys eich holl ddewisiadau modiwl.

Graffeg Gymhwysol
Datblygu Gwefannau
Diwylliant Digidol
Data Mawr
Sgiliau Cynhyrchu Cyfryngau Uwch
Rhywedd a Chynhyrchu Cyfryngau
Realiti Ymestmnol PNG
Cysyniadau a Sgiliau Ymchwil PNG
Naratif ac Affaith PNG
Traethawd Estynedig PNG

Amserlen Cwrs

Mae pob modiwl yn parhau 14 wythnos. Mae’r amserlen isod yn dangos pryd maent yn cychwyn:

* bydd rhai modiwlau yn rhedeg yn Saesneg yn unig y tro cyntaf